Northumbria University Market and Customers Degree class with Strongerhead 7 Apr 2014

Extremely big class of full time degree students where we had fun playing SIMbrand marketing game together. Expected more from this class in terms of fun living happy memories as this is actually a gang of fun loving youngsters.

Strongerhead Northumbria University Customer and Market class 2

Strongerhead Northumbria University Customer and Market class

Not all names are here:
Sandar Aye
Le Dieu Huong
kenny halim
Alvin johan
Lukas handsome
Pham Nguyen Thuy Hang
yang ching hui
Le Thi Bich Ngoc
tran tu anh
lu yilun
Zhou Ziyu
Wen Yifei
Gu Fansong
Zhang Jiuling
Liu Songna
Guo Hui
Lu Jiaxin
Ke Xinyi
Ikang Abdul Sholihin
Seah YiLun
N Ganga
Chua Jin Yu (Daniel)
Yoong Boon Haw (Daniel Red)
serene xie qiting
natasha tan
Janice Ng
Yeo Lina
Fu Bilin
dwi junihartini
Wang Jia
Tang Jing
Yong Jia Min
Nicky Koh
Teeny Toh
Winnie Suhadi
Michelle Cavall Chowey
Fan Ting Hsuan
Choi Gia Yi
fang Zhaocong
Nguyen Thi Thanh Nga
nguyen trung hieu
Pangxueyu